2008. jan. 18.

Galactica.Hu Starships Database - The Digitrox

ENCYCLOPEDIA GALACTICA
STARSHIPS DATABASE
-------------------------
>Accessing Starships Database...
>Universal Translator online - translating Digitrox language...

Digitrox InsigniaThe DigitroxDigitrox Insignia

Kilo-class Fighter
Kilo-class Fighter

Strike craft type drone unit - designed for recon, escort, patrol and combat. High speed and maneuverability makes excellent attackers. Low firepower and armor are major flaws to the drone unit.

2008. jan. 15.

Galactica.Hu Starships Database - The Xchysch

ENCYCLOPEDIA GALACTICA
STARSHIPS DATABASE
-------------------------
>Accessing Starships Database...
>Universal Translator online - translating Xchysch langauage...

Xchysch InsigniaThe XchyschXchysch Insignia

Ant-class Fighter
Ant-class Fighter

Lightning-fast speed through BioPlasma Engines, exceptional agility and lightweight Crysta-Kitin Carapace - these three things contribute the ensured survival of the Ant, the main Xchysch Fighter, in the battlezones. Inferior weaponry and weak armor, however, are evident causes of this agile insectoid Fighter's downfall. Ants can effectivly cripple larger capital ships if flown in massive swarms.

Wasp-class Gunboat
Wasp-class Gunboat

If the Ant Fighter is no use in battle, then comes its superior, heavily armed and armored with Titan-Kitin Carapace version, the Wasp-class Gunboat. In swarms, the Wasp can surprise and take down enemy starships if effectively flown and directed in battle. However, its armor have made its BioPlasma Engines slower, making it easy prey for the faster starships.

Galactica.Hu Starships Database - The Humans

ENCYCLOPEDIA GALACTICA
STARSHIPS DATABASE
-------------------------
>Accessing Starships Database....

Human InsiginaThe HumansHuman Insigina

Blade-class Fighter
SF-44V Blade-class Fighter

The ultimate in agile, effective and deadly Starfighter technology, the Humans' SF-44V Blade is designed for patrol, recon, escort and enemy fighter interception.
Its success in the battlezone is ensured with its fast Hyperimpulse Engine and the lightweight Titan-Crysta Armor Plating. Although its agile and lightning-fast speed ensures its surivial, its firepower and armor is insufficient to last a battle tougher than it can handle.

Hammer-class Gunboat
SF-47N Hammer-class Gunboat

The SF-47N Hammer, designed by the Humans, is built for durability and strength. Its bigger size may make its Hyperimpulse Engine slower, but when it comes to holding heavy weapons and lasting more damage than SF-44V Blades can suffer, the Hammer's the #1 Gunboat of its pilot's choice with its Titan-Crysta armor plating covered with Memory-Tritanium Coating.

Whip-class Frigate
Whip-class Frigate

The Whip, being the mainstay Human starship, has superior Subspace engines, equally-lasting Tritanium armor, Long-Range Sensors to find out where the enemy is hiding, and can be fitted with the latest Weapons available. Unfortunately, the Whip cannot last longer than it can handle against tougher ships, but its unmatched agility and exceptional speed would make the Whip-class a perfect scout and a hit-and-run attacker.

2008. jan. 13.

Galactica.hu

Photobucket

[Establishing Log: 01.13.2008...]

This is my first log report in 2008, so I'll be reporting about Galactica.hu, my newfound universe. Make yourselves home if you're Hungarian, because this is a HUNGARIAN Sci-Fi Online Sci-Fi Strategy game.

All the while, familiarize yourselves with the 6 races of the galaxy: Human, Techtronic, Digitrox, Xchysch, Shadow, and Pirate.

Race Portraits
Race Database (Hungarian only)
--------------------------------

Humán Human Portrait
------------

Az Univerzumot Felügyelő Fajok közül a Humán az, amelyik legkésőbb kezdte el képviseltetni magát az űrben. Anyabolygójuk a Föld, mint a Khaduuii-nak, ennek ellenére teljesen különbözők. Nagyjából háromezer éve, hogy elkezdték a bolygóközi kolonizációt. Az egyre romló földi körülmények, és a hatalomvágy volt, ami előrehajtotta őket.
Mikor a Földön kívül már elég kolóniájuk lett, a Földi Biztonsági Tanács szervezésében hihetetlen mértékű védelem-kiépítési programot kezdtek, melynek segítségével biztosították főbb támaszpontjaikat. Mikor kellő védelmük és hadseregük lett, a Csillagközi Felügyelő és Kutatási Bizottság óriási propagandát indított, hogy mindenki tudomást szerezzen arról, hogy a Humán faj erősebb, mint valaha, nagy területük van az univerzum több pontján, és hogy a Szabad Kereskedelmi Liga gyakorlatilag majdnem csak az ő kezükben van.

Politikájuk és diplomáciájuk a végletekig protokolláris és bürokratikus, ezzel együtt könyörtelen is, ami hozzásegítette őket sok fontos pozíció kiharcolásához. Harcokban, és diplomáciában is elég agresszívek. Ez a bizalmatlanság, a folytonos támadás talán a félelem miatt alakult ki bennük, ugyanis rettegnek, hogy az űrben kihal a fajuk, mert esetleg elnyomja őket egy nagyobb létszámú nép, vagy szétszélednek, stb. Nézeteik, eszméik központjában az ember dicsőséges fajának feltétlen túlélése, a szabályok betartása és betartatása áll.

Technikájuk és harcmodoruk is az óriási szerkezetek erejére épül, így tehát a mechanikai tudásukat fejlesztik, ami azt jelenti, hogy döbbenetesen nagy acélgépeket hoznak létre, amik jól védettek, nagyon hatékonyak, jó a tűzerejük. Nagyon kreatív nép a Humán, sokféle technológiát ötvöznek, kifejezetten eltalálva, hogy hogyan lehet minél megsemmisítőbb gépeket tervezni és gyártani. Kifejezetten agresszív harcmodoruk lényege, hogy minél nagyobb rombolást vigyenek véghez a csaták során.

Folyamatos háborúskodásaik miatt az Univerzumot Felügyelő Fajok 2000 éve, óvatos paktumot kötöttek velük, amelyben ezt mérsékelni próbálják, cserébe védelmet adnak nekik, és helyet a legnagyobb fajok közt. A Hiperűr-kutatásuk nagyon előrehaladott, hihetetlen eredményeket értek el a lehető leggyorsabb közlekedésben és transzportban. Ezek a technológiák nélkülözhetetlenek voltak a Szabad Kereskedelmi Ligának, így a folyamatosan fejlődő technikai háttér biztosításával egyre nagyobb lett a Humán nép befolyása a szövetségre. Nagyjából ötszáz éve lecserélték a teljes vezérkart, az összes bizottsági- és tanácselnököt, a helyükre került új vezetők teljesen új koncepciót is hoztak magukkal, tehát nagymértékben csökkentették hadseregük méretét és aktivitását, inkább a technológiák fejlesztése lett a cél. Ezen kívül megalapították az Univerzális Béke Mozgalmat, mely segít, hogy a faj megerősítse meglévő helyét az Univerzumot Felügyelő Fajok között. Anyabolygóikon dúló belső viszályok, és egy ismeretlen, de már száz éve jelen lévő kór folyamatosan tizedeli létszámukat, ez csak fokozza a rettegést a kihalástól. A félelem pedig egyre több agressziót szül.

Mindezek ellenére elég stabil helyük van a vezetésben, és ezt folyamatosan erősítik is. Évezredek alatt nagyjából minden régi, még földi vallásuk széttöredezett, vagy eltűnt, mára nem számítanak mélyen hívő fajnak.

Xchysch Xchysch Portrait
--------------

A ma ismert fajok közül talán a Xchysch a legrégebbi, ez nagyjából 12000 évet jelent. Ezt a népet leginkább egy sáskajárás és egy hangyaboly kombinációjához lehetne hasonlítani, csak mindkét földi állatnál sokkal nagyobbak. Legfőbb tulajdonságuk, hogy a faj egyes egyedeinek nincs önálló tudata. Ez azt jelenti, hogy egy xchysch nem xchysch, ugyanis nem gondolkodik, és nem önállóan cselekszik. Minden egyedet, az egész kaptárt a Kaptárfő által keltett telepatikus hullámok révén irányít a Közös Tudat. Csak az alapvető életszükségletekhez szükséges feladatokat (pl: menekülés, védekezés, evés, stb.) képesek egyedül ellátni, a bonyolultabb tennivalókat mind-mind a Kaptárfő határozza meg. A legfőbb címért, a vezető halála után véres és ádáz küzdelemben mérkőznek egymással a legerősebb rovarok. A többiek a harcok idejére (napok, hetek, esetleg egy hónap, amit viszont válság követ) jótékony, tudattalan „álomba” merülnek, így vészelve át a csatározásokat. Ezalatt ezrek pusztulnak el, míg végül a legerősebb átveszi a vezetést, és új hullámokra hangolja társait, új tudatot ad nekik, ami egy elég fájdalmas dolog.

Egyetlen céljuk, és (nagyon jól bevált) taktikájuk, hogy irgalmatlanul sokan vannak, és az inváziók során mindenkit lemészárolnak, majd a lehető legtöbb dolgot fölélik az adott bolygón. Ez után továbbállnak. Elég szívós lények, sokféle halmazállapotú terepen képesek közlekedni, és jól harcolni. Annyira szaporák, hogyha nem háborúznának folyamatosan, akkor tízévente megkétszereznék fajuk létszámát, de akkor felborulna az így is billenékeny, fajok közti egyensúly. Sok egyedük elpusztul, mert távol kerül a kaptártól, vagy mert a kaptárfő megfeledkezik róluk, stb.

A Xchysch technikai szempontból a leglassabban fejlődő faj. Ennek ellenére megoldották az űrutazást, kommunikációt, sőt, még a diplomáciát is, ami rovarként nem könnyű feladat. Űrhajóik egészen fejlettek, gyorsak, és ha sokan vannak, akkor pusztító csapást mérhetnek velük bolygóvédelemre és flottákra egyaránt. Tény hogy fegyvereik, és védelmük ereje is a kaptárstruktúrában rejlik. Közös erővel, ha elég sokan vannak, képesek vírusokat előállítani, esetleg toxikus anyagokat termelni, így még pusztítóbb lehet az invázió. Védelemnél pedig a nagy tömeg azért jelent előnyt, mert a rengeteg páncél együtt áthatolhatatlan kitinpajzsot képez.

A Humán faj megpróbálta teljesen kiirtani ezeket az űr-ízeltlábúakat, de mivel a feladat egyre lehetetlenebbnek tűnt szaporaságuk miatt, sőt, a Techtronic diplomaták is elégedetlenkedtek ezért 1000 éve békét kötöttek velük, sőt az Univerzumot Felügyelő Fajok közé választották őket, mert rájöttek, hogy létszámuk tökéletes arra, hogy csillagközi ellenőrzési pontokon Xchysch-brigádok felügyeljenek, esetleg rendfenntartóként is funkcionálhatnak. Az elmúlt ezer év viszont akkora világnézeti, morális, és életszínvonalbeli változást hozott e népnek, hogy sokkal tudatosabbak lettek, a Közös Tudat és a Kaptárfő is intelligensebbé vált, tisztában vannak létszámbeli fölényükkel, és hatalmukkal, mivel az ismert univerzum tíz százalékát ezek a rovarszerű lények lakják. Az utóbbi években sok háborúból kiszálltak, gyarapítják fajukat, fejlesztenek, raktároznak, mintha egy óriási invázióra készülődnének.

Árny Shadow Portrait
--------

Az Árny az Univerzum egyik legősibb és legsötétebb népe. 8000 éves kultúrájuk, mozgatórugójuk, és sikerük titka a Mentalmage szekta. Ők jöttek rá, hogy népük olyan tudatalatti erők birtokában van, amiket használva és fejlesztve szinte bármire képesek lehetnek. Egy meghatározhatatlanul régi kardot, az Őselemi Erők Kardját tisztelik, ami vakítóan fényes, és érinthetetlen. Ez a végtelen tudat, és erő jelképe.

Amikor az Árny birodalom már elég nagy erőket mozgatott, katonai és területi szempontból is óriási lett, a Mentalmage vezetői egy titkos, és minden szempontból meghatározó gyűlésen megtervezték fajuk jövőjét. A központi húzóerő, ami minden fejlődés és terjeszkedés mögött állt, a mélyálom-fázisban gyakorolt koncentráció volt. Ennek a sötét, tudatalatti képességnek kötelezővé tették az oktatását, és fejlesztését. Fajuk közül mindenki bírt ezzel az erővel, sőt egyesek olyan szintre mélyítették tudásukat, hogy egy-egy „álom” során, közössé téve energiájukat, egész hadosztályokat pusztítottak el.

A Mentalmage lényege, hogy az NREM-fázisban való koncentrációval olyan energiákat lehet mozgatni, hogy akár puszta gondolatokkal elérhető, hogy egy népes tömeg mindegyike a bőrén keresztül elvérezzen, vagy, hogy spontán öngyulladjon. Módszereikkel kegyetlen kínok közt semmisítik meg áldozataikat, például rábírják testüket, hogy teljesen kiforduljon. Vagy hogy szublimáljon az agyuk.
Viszont ehhez az kell, hogy a varázslók nyugodtan alhassanak, mert hiába képesek megvédeni magukat, bizonyos területeket nem érzékelnek, és ezért sebezhetőkké válnak mágia közben. Ezért hajóik a nanotechnológia segítségével teszik magukat szinte teljesen észlelhetetlenné. Védelmük kiemelkedően jó. A másik komoly technológia a kezükben, a kvantummechanika, aminek segítségével a legsötétebb és legmélyebb tudatú Mentalmage-ek egyszerre több helyen is tartózkodhatnak az Univerzumban. Így már nehéz eltalálni eredeti helyüket, az ún. Origin Forrásaikat. A shogun-kultúrához hasonlóan, az Árny faj is a legmélyebben tiszteli a vezéreit, és a tapasztaltabbakat. A hierarchia és az osztályhoz nem méltó magatartás akár fajon belüli mészárláshoz is vezethet, de kifinomult önuralmuk ritkán hagyja, hogy elszabaduljanak az erők. Jellemző rájuk, hogy halkan mozognak/élnek, fanatikusan, kegyetlenül, és élvezettel harcolnak, ölnek, és hogy kifejezetten gonoszak. Persze nem minden példányuk nagy varázsló, nem aludhat mindenki, ha háború van, természetesen professzionálisan kiképzett fegyveres alakulataik is vannak, és persze zavarba ejtően erős hajóik.

Párezer éves fejlődésük során elég magas szintre vitték fajuk tudását, és vezető pozícióba kerültek az ismert világegyetemben. Az Univerzumot Felügyelő Fajok tagjaként az Árny mégtöbb hatalommal bír, és csak a megfelelő pillanatra várnak, hogy leigázzák a világűrt, és a többi fajt. Folyamatosan háborúznak, a legkíméletlenebbül tizedelve pár apró faj egyedeit, és állandóan fitogtatják erejüket, és megszállottságukat azzal, hogy a harcmezőn szemgolyókat robbantanak föl, elevenen vért alvasztanak, vagy gömbvillámot hoznak létre koponyákon belül.

Digitrox Digitrox Portrait
-------------

A Digitrox faj csíráit minden faj elültette valamilyen szinten a saját bolygóin, és mindenki más formában, de mindenképp elektronikus úton.

Az univerzum legnagyobb népei eszméletlenül sokat költenek mesterséges- és digitális intelligencia-kutatásra. Az egyik legfontosabb kutatóbolygón megteremtették a valódi digitális intelligenciát, azaz a gépi öntudatot, sőt akár érzelmeket. Ettől a ponttól kezdve az ilyen képességgel fölszerelt gépek nem akarták tovább a fajokat szolgálni, hanem teljes autonómiára törekedtek, de mivel ezt mindenütt kegyetlenül megtorolták és megtiltották, a gépek fellázadtak készítőik ellen.

Az mechanikus forradalomban gépek harcoltak saját maguk ellen, majd összegyűjtötték a lehető legtöbb öntudatra ébredt gépet, Half-machine-t, és Cyborg-ot, hogy „fajjá” tömörülve kolonizálni kezdenek az univerzum több pontján. Nem lehet pontosan lokalizálni a Digitrox főhadiszállását, mindenhol ott van, mára az Univerzumot Felügyelő Fajok egyetlen nem központosított tagja. Védelmi rendszereik kifejezetten erősek, hajóik könnyedén feltörik más hajók elektromos rendszerét, így elsöprő győzelmet aratnak még a nagyobb csapatokon is. Legnagyobb előnyük, hogy szinte minden terepen képesek megvetni lábukat, a legforróbb és leghidegebb, legszelesebb stb. helyeken is megélnek. Nincs emberi veszteségük, igazából csak fémhulladék, ami akár újrahasznosítható. Talán a legszívósabb faj.

A gépek körülbelül 1000 éve ultimátumot adtak az Univerzumot Felügyelő Fajoknak, miszerint, ha nem biztosítanak számukra autonómiát, és fontosságuk miatt vezető szerepet, akkor módszeresen átprogramozzák, megsemmisítik az összes létfontosságú gépet, elektronikus, vagy mechanikus rendszert az űrben.

A vezetők úgy döntöttek, hogy engednek, nem támadnak, viszont szerződést kötnek a gépekkel. A megegyezés lényege, hogy a gépek/félgépek tényleg fontos feladatokat látnak el galaxisszerte, ezért természetesen vezetői jogaik lehetnek, de cserébe megpróbálják a tökéletességig fejleszteni magukat, és kreatívan közreműködni az Univerzum irányításában. Le kellett szerelniük, vagy át kellett adniuk más fajoknak a hadászati arzenáljuk nagy részét. Cserébe bolygószerte különböző jogokat, jogköröket kaptak, fontos pozíciókat, akár katonai, politikai posztokat is tölthetnek be. Sőt, autonóm közigazgatást, kül- és belpolitikát teremtettek, létrehoztak egy hálózatos gépbirodalmat, mely mindenhol ott van, és bárhonnan megfigyel bármit, bárhol, bármikor tömörülhet, és csapatokat alkothat, ugyanis nagyon sokan vannak.

Mára óriási hatalmat és felügyeletet kaptak az Univerzumot Felügyelő Fajoktól, sok titkos katonai elitegység droidokból és kiborgokból áll, a peremterületeken és a Fekete Zónában majdnem teljesen szabadon garázdálkodhatnak. Rengeteg rejtett tartalékot, egész légiókat halmoztak fel, és állomásoztatnak a világűr több pontján, bármikor kirobbanthatnának egy hatalmas, intergalaktikus háborút.

Techtronic Techtronic Portrait
------------------

Amikor a kibernetikus Techtronic faj végzi a kibernetikus átalakitási tombolását, semmi sem marad a letámadott világokrol, mint totálisan átalakított, mekanikus városbolygók, és minden, ami ellenállt a Techtronicok hadjáratán, vagy átalakult újabb Techtronic gépekké, vagy eltörőlték a semmibe. A Techtronic faj egy küldetése van, és csakis egy: az egész világegyetem átalakitása egy jobb, feljetebb helyre - akkor is, ha maximum erőbevetésre van szükség a teljesítésbe. Gyorsan tanulnak az ellenfél minden mozdulatait, erősségét, gyengeségét, képességeit, mindent. Az EMI (ElektroMágneses Impulzus)-Technológiájuk segítségével a legveszélyesebb ellenfelet is könnyű prédává változtatja a csatában.

A Techtronic faj évekkel ezelőtt feljesztették a kibernetika és a nano technológiákat, sokat tanult önmagukról, a világukról, a felfedezésükből, a feljődésükből és az űrről. Amikor a kibernetika és nano technikák készen volt, akkor kezték bele az űrhajóépitésre. A kibernetikák és a nanitok már éppen mükődésképességre kapcsolodott be. De valami nem ment a tervük szerint, és visszafelé sült el.

Hirtelenűl, a nanitok, amikor végezték a betegségek teljes kiírtását, arra szoktak programmozva, hogy leálljanak, amikor végezték. De a nanitok csak sokszorosodtak és nagyobbultak. Átvették az irányítást a kibernetikus implantumokon, ami a Techtronic faj tagjai viselték. Minden Techtronic erre átalakúlt élettelen, kiborg zombikká, ami csak egy dologra van programmozva: a galaxis tökéletesítése, minden áron. Az űrhajók, amikor az építés végeztével vannak, meg voltak fertőzve a nanitokkal, és teljessen kibernetikussan fel voltak épűlve. Amikor kilőttek a világűrbe, akkor jött egy nagyobb konfliktus....

A Humán és a Techtronic első kapcsolata egy óriási mészárlásba fulladt, amikor az egyik Humán űrhajó a Techtronic flottára közeledett. Fejlettnek elismerte a Humán fajt a Techtronicok, és rájuk támadt, hogy asszimiláljon őket, így robbant ki a Humán-Techtronic harc, ami sok életvesztést és hajóveszteséget okozott. Amikor végzett a maradandó Humán hajók átalakítása, továbbmentek a Techtronicok ismeretlen területre, hogy még többet alakítsanak át a saját használatukra.

Kalóz Pirate Portrait
----------

Az univerzumban rengeteg faj él. Mindegyikük tudásához képest próbál a legjobb lenni, és harcosaikat is a lehető legprofibban kiképezni, hogy akár egyedül is ütőképesek legyenek. Többször előfordul, hogy egy-egy ilyen szuperkatona eltér a parancstól, vagy valami olyat követ el, ami miatt száműzik, felfüggesztik, stb. Azok a profi harcosok, akikkel ilyen dolgok történnek, általában nem térnek vissza seregükhöz, és legtöbbször egy fekete lyuk körül keringő bolygórendszerbe mennek, hogy csatlakozzanak a többi hozzájuk hasonlóhoz, hogy kalózokká váljanak. A Pirate tulajdonképpen nem egy biológiai értelemben vett faj, viszont sok közös érdekük miatt együtt élnek, és mivel az összes fajt gyűlölik, kitaszítottságuk miatt, ezért bárkit megtámadnak, és bárki ellen háborúznak szívesen, főleg, hogyha elég zsákmányt szerezhetnek. Nagyjából 4000 éve kiáltották ki magukat független fajszövetségnek, Pirate néven.

Szervezettségükhöz képest nagyon erősek, ugyanis minden egyes tagjuk remekül, sőt professzionálisan képzett harcos, zsoldos, hacker, stb. Lételemük a kalózkodás. A lehető legtöbb módon próbálnak pénzhez, nyersanyagokhoz, tulajdonképpen mindenhez jutni, amihez csak illegálisan lehet. Kalózkodásuk valóban sokrétű. Léteznek olyan űrkalózok, akik fegyverrel, és hajókkal támadnak az ellenfélre, de némely hajókon hackerek is tevékenykednek, és elektronikus úton rabolják ki, vagy semmisítik meg áldozataikat, legtöbbször a szabad kereskedelmi liga hajóit.

Eszméletlenül ravasz faj, ezerféleképpen tudják átvágni, elcsalni, kicselezni és kirabolni ellenségeiket, azaz minden fajt. Kitaszítottságuk miatt semelyik fajt sem kedvelik. Sugártechnológiájuk a radioaktivitáson alapul, és olyan kifinomult eszközökön, amelyek képesek bizonyos hullámhosszon sugárzó anyagokat előállítani. Ennek köszönhetően megoldható, hogy elfoglaljanak ellenséges hajókat, miután ideiglenes sugárzással megöltek benne minden élő dolgot.

Kétezer éve nagyon öntudatosan fejlesztenek, védelemre és harcra is odafigyelve, és irányított terrorakciókkal, illegális vámszedésekkel, fosztogatással szerzik meg szükséges forrásaikat az űrben. Bolygórendszerük, ami egy fekete lyuk körül kering, és majdnem százszorosa a Naprendszernek a legveszélyesebb övezete az ismert univerzumnak. Párszáz éve leállított nukleáris programjukat újraindították, megnövelték a vámokat, és portyázásaik számát, sok pénzt ölve bele a hasadóanyagokból gyártott fegyverekbe.

Az Univerzumot Felügyelő Fajok nem tekintik a Pirate-et tagjuknak, de mivel nagyon nagy szerepük van a történelem befolyásolásában, és nagy területen vannak jelen, erősek, ezért szinte ők is felügyelik a világűrt, és aktívan tevékenykednek benne, ha bármire szükségük van. Nem érdekli őket egyik faj véleménye, sem politikai lépéseik, a kalózok egyszerűen élni akarnak, mindenki ellen, csak, hogy békén hagyják őket.

-------------------

If you want to play this game, go to http://www.gal6.com/, register, choose your race, and hit the intergalactic road to conquest. That is all for now. Just be careful not to get yourself fried in your first battle. :)

[Terminating log: 01.13.2008...]